top of page

- Indien iemand een kwetsuur oploopt tijdens training of wedstrijden, altijd ogenblikkelijk verzekeringspapieren vragen aan uw Coach of Tania.

- Papieren zijn ook te downloaden op de site onder formulieren.

- Deze papieren moeten voldoende ingevuld door uzelf en de dokter binnen de 5
werkdagen terug gegeven worden aan het secretariaat.


- Gelieve van in het begin alle betalingen en facturen zeer goed bij te houden en van zodra alles is betaald, deze bewijsstukken eveneens op het secretariaat te bezorgen.


- Gert en Tania zullen dan alles voor jullie in orde brengen. Indien jullie wensen kunnen verdere documenten door het secretariaat ingescand worden en doorgestuurd worden naar de verzekering.

- Wat dikwijls vergeten wordt door spelers die zelf hun papieren ingestuurd hebben naar de verzekering is dat voor je opnieuw mag beginnen spelen eerst een genezingsattest van de dokter moet opgestuurd worden.
Indien men opnieuw begint te trainen en spelen voor dat het genezingsattest is opgestuurd, is men op dat ogenblik niet meer verzekerd!
Om al deze redenen vragen wij dus om alle briefwisseling met de verzekering via het secretariaat te laten verlopen, wij zijn er om u te helpen, en anders weten wij ook niet meer wie geldig verzekerd is en wie niet!

Sportongeval wat nu ?: Citaat

verzekeringspapieren

Sportongeval wat nu ?: Bestanden
bottom of page